Commissie Regulering van werk

De Commissie Regulering van werk is een onafhankelijke commissie onder leiding van Hans Borstlap. De Commissie onderzoekt op verzoek van heb kabinet of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst.

Groepsfoto Commissie Regulering van werk