Aanstelling Commissie Regulering van werk

Door verschillende ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van technologie, samenleving en economie zijn er nieuwe uitdagingen die de arbeidsmarkt kunnen beinvloeden. Om ervoor te zorgen dat Nederland ook in de toekomst van een goed werkende arbeidsmarkt kan genieten is het van belang dat er nagedacht word over de rol die regels, wetgeving en belastingen hierin spelen.  

Op 7 november 2018 is de Commissie Regulering van werk formeel ingesteld en benoemd om een onafhankelijk advies uit te brengen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 november 2019 zal de Commissie met haar advies te komen. Minister Koolmees: “Er gaat veel goed op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel mensen hebben werk en we hebben een hoge arbeidsproductiviteit. Dit kabinet neemt ook de nodige maatregelen om wat goed is, ook goed te houden. Maar op lange termijn hebben we misschien fundamentelere aanpassingen nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Daarom heb ik de commissie gevraagd die aanpassingen vast te verkennen, zodat we daar op tijd klaar voor zijn.” 

Lees ook het persbericht over de aanstelling van de Commissie op de site van de Rijksoverheid.