Commissieleden

De Commissie Regulering van werk is een onafhankelijke commissie onder leiding van Hans Borstlap.

De commissie onderzoekt op verzoek van het kabinet of de regels die gelden rondom het verrichten van werk nog passen bij de manier waarop we werken, nu en in de toekomst.

De Commissie Regulering van werk bestaat uit de volgende leden:

Portretfoto Hans Borstlap

Drs. H. Borstlap (voorzitter)

Hans Borstlap was in de jaren tachtig raadadviseur op het Kabinet van de Minister-President en in de jaren negentig directeur-generaal op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarna was hij van 2002 tot 2016 lid van de Raad van State.

Portretfoto Evert Verhulp

Prof. dr. E. Verhulp

Evert Verhulp is hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, kroonlid van de SER en directeur van ArbeidsmarktResearch UvA.

Portretfoto Johan Zwemmer

Mr. dr. J.P.H. Zwemmer

Johan Zwemmer is docent en onderzoeker bij de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam en is advocaat bij DLA Piper in Amsterdam.

Portretfoto Femke Laagland

Prof. mr. F.G. Laagland

Femke Laagland is hoogleraar Europees arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verder raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.

Portretfoto Bas ter Weel

Prof. dr. B.J. ter Weel

Bas ter Weel is directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is daarnaast hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en plaatsvervangend kroonlid van de SER.

Portretfoto Saskia Klosse

Prof. mr. S. Klosse

Saskia Klosse is hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Maastricht en plaatsvervangend kroonlid van de SER.

Portretfoto Frank Kalshoven

Dr. F. Kalshoven

Frank Kalshoven is medeoprichter en directeur van de Argumentenfabriek, en columnist (‘Het Spel en de Knikkers’) voor de Volkskrant.

Portretfoto Henk Vording

Prof. dr. H. Vording

Henk Vording is Hoogleraar Algemeen Belastingrecht en onderzoekscoördinator belastingrecht van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij bestuurslid van het E.M. Meijersinstituut voor rechtswetenschappelijk onderzoek.

Portretfoto Erik Stam

Prof. dr. F.C. Stam

Erik Stam is hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht en hoofd van de Utrecht University School of Economics.

Portretfoto Hanneke Bennaars

Mr. dr. J.H. Bennaars

Hanneke Bennaars is universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden.