Vanwege het brede maatschappelijke belang van het onderwerp verwelkomt de commissie iedereen die mee wil denken. Via de digitale postbus kunt u een position paper insturen namens een organisatie of belangengroep of een reactie geven op de discussienotitie van de commissie. U kunt ook op persoonlijke titel een stuk indienen. Onder ingezonden stukken kunt u de reeds ingezonden stukken vinden.