Toespraak voorzitter bij aanbieding discussienotitie