Opdracht en aanpak

De Commissie

De Commissie Regulering van werk is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt onderzoekt. Zij gaat na in hoeverre de regels die in Nederland gelden rondom het verrichten van werk nu en in de toekomst nog leiden tot de gewenste uitkomsten. Voor werkenden, bedrijven en de samenleving als geheel.

Opdracht van de commissie

Werk is waardevol, nu en in de toekomst. Allereerst voor onze materiƫle welvaart. We verdienen er immers onze dagelijkse boterham mee. Maar de waarde van werk is breder. Het gaat ook om meedoen in de samenleving, jezelf ontwikkelen en je talenten ontplooien. Voor dit alles is een goed werkende arbeidsmarkt van belang.

Voor een goed werkende arbeidsmarkt zijn regels nodig. Om vraag en aanbod van werk op een zo goed mogelijke manier bij elkaar te brengen. Om te zorgen dat werk de hoogst mogelijke welvaart oplevert voor werkenden, bedrijven en de samenleving. En om te bevorderen dat werkenden worden beschermd tegen werkgerelateerde risico's.

Door tal van ontwikkelingen en veranderingen op het terrein van technologie, economie en samenleving is het de vraag of de bestaande regels nog wel alle doelen bereiken. Om dit te onderzoeken, stelde het kabinet een onafhankelijke commissie in onder leiding van Hans Borstlap.

Drie adviesvragen van het kabinet

  1. Welke ontwikkelingen hebben een fundamentele invloed op de arbeidsmarkt en de positie van werkenden?
  2. Leiden die ontwikkelingen tot knelpunten met de huidige regels?
  3. Welke oplossingen zijn er om eventuele knelpunten nu en voor de toekomst weg te nemen?

De commissie is gevraagd om uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren.