Planning

De Commissie Regulering van werk is op 17 november 2018 formeel ingesteld en benoemd.

De commissie streeft ernaar om uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren over haar advies. Het advies publiceren we op deze website.