Werkwijze

Gezien het grote maatschappelijke belang van het onderwerp wil de commissie zoveel mogelijk inbreng en expertise betrekken bij haar onderzoek.

Iedereen is uitgenodigd om ideeën en standpunten naar voren te brengen. Dat kan via deze website. Alle inbreng stellen we beschikbaar aan de bezoekers van de website.

Ook nodigt de commissie (ervarings)deskundigen binnen wetenschap, praktijk en maatschappelijke organisaties uit voor gesprekken over specifieke thema's.

Na een analyse van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal de commissie in haar advies aandacht besteden aan mogelijke oplossingen voor gebleken knelpunten. Het Centraal Planbureau (CPB) zal daarbij worden gevraagd om in kaart te brengen wat de effecten van deze oplossingen zijn voor de economie, de overheidsbegroting, de arbeidsmarkt en de inkomensverdeling.

Contactpagina

Heeft u een verzoek voor de website of wilt u een position paper intrekken? Dat kan op de contactpagina van deze website.