Voortgang

De Commissie Regulering van werk werd formeel ingesteld en benoemd per 17 november 2018.

Op 14 december 2018 kwam de commissie voor het eerst voltallig bijeen in Utrecht. Vooraf aan deze bijeenkomst ontmoette Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de commissie.

Lees ook het persbericht over de start van de commissie in de newsroom van het ministerie van SZW.